منشور خدمت: این تعاونی در تلاش است تا بهترین خدمات را به فعالان حوزه چاپ کشور ارائه نماید.

اعضای هیات مدیره

علی اصغر جلیلیان
مدیر عامل شرکت تعاونی صنعت چاپ خراسان

علی مغانی
رئیس اتحادیه و نایب رئیس شرکت تعاونی

محمد لطفی
عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی صنعت چاپ خراسان

علی رضا رحیمی
بازرس شرکت تعاونی صنعت چاپ خراسان